Contact

VZW Niño Feliz

Westernieuwweg 80 - 8490 Varsenare
Tel 050 732 732 - e-mail: info@ninofeliz.be

Niño Feliz focust op de vorming van kinderen en jongeren zodat ze zelf hun toekomst in handen kunnen nemen. Zonder uw steun staan we nergens. Iedere bijdrage, hoe groot of klein ook, helpt ons een betere wereld te creëren.

IBAN: BE83 7374 1403 2015 - BIC: KREDBEBB
Schenkt u 40 euro of meer (op jaarbasis) aan Niño Feliz, dan ontvangt u een fiscaal attest dat u recht geeft op een belastingvermindering van 45%.

Niño Feliz onderschrijft de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Steun met een persoonlijk peterschap Steun met een vrije bijdrage

Via de Niño Feliz nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte