U maakt het verschil


Testament

Door Niño Feliz op te nemen in uw testament, zorgt u er voor dat we ook in de toekomst ons werk verder kunnen zetten.

· Als u geen erfgenamen hebt, dan kunt u uw volledige vermogen schenken aan wie u wilt, dus ook aan Niño Feliz.

· Wilt u iets nalaten aan iemand die hoge erfenisrechten zal moeten betalen? Dan is het duo-legaat een interessante fiscale techniek voor zowel de erfgenaam als Niño Feliz.

· Ook als u wettelijke (reservataire) erfgenamen hebt, kunt u een kleine erfenis aan het goede doel nalaten. In bvb Groot-Brittannië wordt dit heel vaak gedaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorzitster Marie-Christine Viaene (050 732 732 of info@ninofeliz.be).

Uw vraag om informatie wordt met de nodige discretie behandeld.

Fiscaal voordeel dankzij het duo-legaat

De techniek van het duo-legaat kan interessant zijn als u als erflater iets wenst na te laten aan een iemand die hoge erfenisrechten moet betalen. Wenst u neven, nichten of vrienden te begunstigen met een legaat, dan kiest u best voor een duo-legaat. Bij een duolegaat laat u als erflater een deel van uw bezittingen na aan Niño Feliz (dat de erfenisrechten betaald) en het ander deel aan de door u gekozen erfgenamen. Zo bevoordeelt u uw eigen erfgenamen en bent u solidair met de kinderen in Bolivia.