Happy child better future

Niño Feliz focust op de vorming van kinderen en jongeren zodat ze zelf hun toekomst in handen kunnen nemen. Zonder uw steun staan we nergens. Iedere bijdrage, hoe groot of klein ook, helpt ons een betere wereld te creëren.

IBAN: BE83 7374 1403 2015
BIC: KREDBEBB

Inschrijven op de nieuwsbrief