Schenk een kind een thuis

 • Peterschap lager en secundair onderwijs

  Voor een kind in Santa Cruz is een peter heel belangrijk. Het is vaak de enige kans om aan de neerwaartse spiraal van armoede te ontsnappen.

  Dit peterschap omvat:
  1. Materiaal om goed te kunnen studeren: boeken, schriften, schrijfmateriaal, boekentas, schooluniform, sportuniform, een paar schoenen en winterkledij
  2. Huiswerk- en studiebegeleiding
  De armoedige woonsituatie maakt het voor de meeste kinderen onmogelijk om thuis te leren. Niño Feliz zorgt voor een rustige en stimulerende leeromgeving.
  3. Psychosociale begeleiding
  De ouders worden zeer nauw betrokken bij de werking. Ze gaan het engagement aan om vergaderingen bij te wonen rond opvoeding, hygiëne, persoonsontwikkeling enz. Mama’s helpen via een beurtrolsysteem in de keuken bij het bereiden van de maaltijden.
  4. Medische steun
  De petekinderen én hun gezin kunnen gratis terecht in ons medisch centrum met o.a. een kinderarts, een tandarts, een oogarts en een gynaecologe.

  Het peterschap lager en secundair onderwijs bedraagt 300 euro per jaar. Uw peterschap komt in aanmerking voor een fiscaal attest waardoor uw werkelijke bijdrage 165 euro per jaar of 0,5 euro per dag bedraagt.

  €300

 • Peterschap hogere studies en universiteit

  In Bolivia is er slechts leerplicht tot 13 jaar. Hogere of universitaire studies aanvatten, is voor een kind uit een arm gezin quasi onmogelijk. Er zijn heel wat financiële en psychologische drempels te overwinnen. Vanuit het gezin krijgen de studenten vaak weinig positieve stimuli om door te bijten als het moeilijk gaat.

  Toch hebben nogal wat van onze kinderen de ambitie om verder te studeren. Niño Feliz probeert hen met de steun van peters en meters die kans te geven.

  Het peterschap hogere/universitaire studies bevat:
  - het inschrijvingsgeld aan hogeschool of universiteit
  - de kosten van boeken en studiemateriaal
  - de begeleiding vanuit Niño Feliz in werkgroepen rond specifieke thema's
  Als een student is opgenomen in de stichting Niño Feliz kan het hele gezin beroep doen op onze hulp, waaronder medische bijstand.

  Studenten die van een peterschap genieten, doen ook iets terug voor Niño Feliz: ze helpen bij de studiebegeleiding van de kinderen van het lager en secundair onderwijs en ze steunen hun jongere collega’s met raad en daad.

  Het peterschap hogere/universitaire studies bedraagt 600 euro per jaar. Uw peterschap komt in aanmerking voor een fiscaal attest waardoor uw werkelijke bijdrage 330 euro per jaar of 0,9 euro per dag bedraagt.

  €600