Voeding + gezin = Gelukkig kind

Voeding

In totaal krijgen meer dan 1000 kinderen hun noodzakelijke voeding in één van onze vijf refters.

 • Voor kinderen tot 4 jaar : gevitamineerde melk
 • Voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar : dagelijks één voedzame maaltijd.

Gezondheid

In Bolivia bestaat er geen verplicht Sociaal Zekerheidssysteem. Hoewel er in Santa Cruz een belangrijke medische infrastructuur is, sterven nog heel veel mensen door gebrek aan geld om zich te kunnen laten verzorgen.

De stichting Niño Feliz biedt:

 • Algemene geneeskunde
 • Pediatrie
 • Gynaecologie
 • Tandheelkunde
 • Dermatologie
 • Oftalmologie
 • Echografie
 • Diabetici
 • Psychologie
 • Hydrocefalie
 • Pacemakers
 • Parasietenbestrijding
 • Vaccinatiecampagnes
 • Apotheek
 • Uitleendienst orthopedisch materiaal
 • Ondersteuning medische kosten

Opvoeding

Investeren in opvoeding, is bijdragen aan een duurzame oplossing voor de armoede in het Zuiden. Het leidt tot gezonde, tevreden jongeren met een positief zelfbeeld die het leven aankunnen en een voorbeeld zijn voor vele anderen.

Onderwijs

 • Schoolmateriaal (boeken, schriften, schrijfmateriaal, …)
 • Boekentas
 • Schooluniform
 • Sportuniform
 • Winterkledij
 • Leerlingenbegeleiding
 • Huiswerkbegeleiding
 • Pedagogische begeleiding
 • Studiebeurzen

Opleidingscursussen voor volwassenen

 • Naaien
 • Lederbewerking
 • Schoonheidszorgen
 • Koken
 • Hygiëne
 • Huishoudschool
 • Recycleren
 • Informatica
 • Educatieve oudervergaderingen
 • Begeleiding bij zelfstandige professionele activiteiten
 • Educatieve cursussen over voeding
 • Educatieve cursussen rond opvoedingsregels en het verwerven van spirituele en morele waarden
 • Integrale vorming: seksuele opvoeding, drugspreventie, alcoholgebruik,...
 • Groepstherapie voor specifieke nood

Artistieke Opleidingen

 • Muzieklessen
 • Danscursussen
 • Theatercursussen
 • Koorzang
 • Tekenen

Diensten

 • Juridische hulp
 • Sociale hulp
 • Psychologische hulp
 • Opstartkapitaal
 • Papier- en boekhandel