We zijn dankbaar voor iedere gift

  • Uw steun, hoe groot of klein ook, is meer dan welkom!
Steun met een vrije gift
op rekeningnummer BE83 7374 1403 2015

of kies een van onze projecten.

Alvast bedankt voor uw steun!

Schenkt u 40 euro of meer (op jaarbasis) aan Niño Feliz, dan ontvangt u van ons een fiscaal attest dat u recht geeft op een
belastingvermindering van 45%. In 2020 is de fiscale aftrekbaarheid uitzonderlijk verhoogd tot 60%.

Poedermelk voor kerst

Poedermelk voor kerst

Met 30 euro schenkt u een kind gevitamineerde melk voor één maand. Lees verder...

Corona noodhulp

Corona noodhulp

Met 50 euro schenkt u een gezin een pakket basisvoeding voor twee weken. Lees verder...

Medisch centrum

Medisch centrum

Met uw steun verrichten we medische wonderen. Lees verder...

Project Microkredieten

Project Microkredieten

Schenk een vrouw een startkapitaal voor een eigen zaak. Lees verder...

Project Casitas

Project Casitas

Een eenvoudige, maar degelijke en waardige thuis. Lees verder...

Project Arte

Project Arte

Muziek, zang en tekenen helpt kinderen groeien. Lees verder...