Niño Feliz

  • Een unieke 360° aanpak
Onze aanpak

Happy child better future

Om te groeien en te bloeien moet een kind zich goed voelen in zijn vel. Daarom steunen we ieder kind zoveel als mogelijk binnen zijn familiale omgeving. Het is essentieel om de ouders en broers en zussen te betrekken, dat hebben we door de jaren heen geleerd.

Onze hulp focust op een 360° aanpak rond vier pijlers:

  • Voeding
  • Gezondheid
  • Vorming
  • Persoonlijke ontwikkeling

We creëren een kader voor een evenwichtige fysieke, mentale en psychologische groei. Dat is de enige manier om kinderen uit arme gezinnen van de straat te houden en de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Klik op een item op de tekening voor meer informatie over een pijler.

Pablo
Onze thuishaven

Santa Cruz, de grootste stad van Bolivia

+ 30 jaar actief

+ 30 jaar actief

Met dank aan alle schenkers, peetouders en sympathisanten die van grote waarde zijn voor de dagelijkse werking.

Fundacion Niño Feliz

Fundacion Niño Feliz

Van meet af aan is gekozen om in Bolivia te werken met lokale mensen die verantwoordelijk zijn voor de werking ter plaatse.

Happy child better future

Happy child better future

De glimlach en de trots van een kind als het zijn diploma haalt ... telkens een klein wonder!

Santa Cruz, de grootste stad van Bolivia
Bolivia

Armoede is nefast

Bolivia is het armste land van Zuid-Amerika. Officieel is slechts 3,5% van de bevolking werkloos. In werkelijkheid is dit cijfer véél hoger en leeft naar schatting 30 tot 40% van de Bolivianen onder de armoedegrens.

Bolivia is een multi-etnische samenleving hoofdzakelijk ontstaan uit Indianen, Mestiezen (vermenging van Spaans en Indiaans), Europeanen en Afrikanen. De afstammelingen van de Spanjaarden wonen vooral in de streek van Santa Cruz. Deze miljoenenstad met meer dan 1,5 miljoen inwoners is als een magneet voor de arme bevolking van de hoogvlakte. Waar het stadscentrum de jongste jaren het uitzicht gekregen heeft van alle grote steden in de wereld, met grote mooie hotels, winkelcentra, enz. is het aan de buitenrand een opeenvolging van armzalige bidonvilles. Dit is het werkterrein van Niño Feliz.

Werken is in Bolivia vanaf de leeftijd van 10 jaar toegestaan. Voor heel wat gezinnen blijkt dit bittere economische noodzaak. De laatste schattingen van de International Labour Organisation gaan ervan uit dat meer dan 20% van de kinderen tussen 10 en 14 aan het werk is, vaak in de informele economie en in zeer slecht betaalde baantjes.

Peetouder zijn

Als peetouder verander je de wereld

Als peetouder schenk je een kind kansen die het anders nooit zou krijgen, geef je een gezin en een gemeenschap het geloof dat er een betere wereld is, help je de kloof tussen arm en rijk te overbruggen, toon je dat er andere weg mogelijk is dan louter egoïsme en materialisme ... kortom: je geeft de wereld, ginds en hier, een toekomst!

Peetouders Julie en Jonas in Bolivia

"De begeleiding van de kinderen door Niño Feliz gaat uit van een all-round aanpak. Dat wil zeggen dat het niet voldoende is om ze elke dag een warme maaltijd te geven. Kinderen worden op heel veel verschillende vlakken ondersteund, en het hele gezin wordt gevraagd om samen een traject af te leggen met uitzicht op een betere toekomst. Psychologische, sociale en educatieve steun gaan er hand in hand met cursussen over bijvoorbeeld gezondheid, voeding, financiën, opvoeding en ondernemerschap.

Wij hebben Niño Feliz alvast in ons hart gesloten. Wij hopen van u hetzelfde en nodigen u graag uit om de vereniging te steunen en wie weet op een dag ook te bezoeken.
" Julie Mahieu en Jonas Geirnaert

Historiek

Engagement is een grote rijkdom

Eind oktober 1990. Pater Luc Casaert, toen 50 jaar jong, preekt op Missiezondag in Tielt. Hij is overgekomen uit zijn parochie San Martin de Porres, een wijk in Santa Cruz in Bolivia. Hij wordt er dagelijks geconfronteerd met extreme armoede. Hij helpt met wat hij heeft, maar hij wil meer doen voor zijn mensen. Hij komt in Tielt steun vragen.

Ik ging toen door een moeilijke periode in mijn leven. Pater Luc luisterde naar mijn problemen. Aandachtig. Geduldig. Mild.
Zijn enthousiasme en de gedrevenheid voor zijn mensen deden een vonk overslaan. Voor ik het goed en wel besefte, organiseerde ik een benefiet voor de sociale dienst die pater Luc wilde oprichten. Ik zal het nooit vergeten: er werd door de mensen meer dan 100.000 frank geschonken. Dat gaf mij een onbeschrijfelijk gevoel van dankbaarheid. Ik had er op dat ogenblik geen idee van dat dit mijn 'roeping' zou worden: arme kinderen in Bolivia helpen om aan de armoede te ontsnappen.

Wat later nodigde pater Luc mij uit naar Bolivia ter plaatse de noden te zien. Je had toen meer dan 2 dagen nodig, via verschillende luchthavens, om in Bolivia te geraken. Nogal avontuurlijk, zeker voor een vrouw alleen. Geen gsm, geen internet ... Kon ik mijn 3 kleine kinderen zomaar voor meerdere weken achterlaten? Mijn man Didier moedigde me aan om te gaan. Zo vertrok ik met een klein hart met grote verwachtingen naar Bolivia. Ik dacht: "Als ik één familie uit de armoede kan redden, dan is mijn reis geslaagd." Het was het begin van een ongelooflijke periode in mijn leven.

Ik ben bijzonder dankbaar voor de diepe en warme vriendschap en samenwerking met pater Luc. Om het geluk dat ik in zoveel Boliviaanse kinderogen zie. Voor de vreugdetranen bij onze afgestudeerden. Om de warme dankbaarheid te mogen ontvangen van de mama's en papa's van de kinderen die opgenomen zijn in de stichting. Om de energie die ik krijg van het Boliviaanse team. En ook voor zoveel fantastische mensen in België die mijn levenspad kruisen en bereid zijn om kinderen in een ver land belangeloos te helpen!


Het liep niet altijd van een leien dakje. Diep vanbinnen geloven in wat je doet, je omringen met mensen 'van goede wil', aanvaarden dat niet alle initiatieven succesvol zijn ... dat is voor mij het geheim van een langdurig engagement. Soms kan ik het nauwelijks geloven dat we met Niño Feliz al zoveel arme mensen hebben geholpen. En als ik diep in mijn hart kijk, heb ik het gevoel veel meer te hebben ontvangen dan ik gegeven heb.

Marie-Christine Viaene, voorzitster Niño Feliz vzw


Niño Feliz rust op twee stevige benen

De Belgische vzw Niño Feliz is opgericht in 1992 door Marie-Christine Viaene en Pater Luc Casaert. In 1993 werd Niño Feliz voor het eerste erkend door het Ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te reiken.

De dagelijkse werking in België wordt verzekerd door Marie-Christine en een halftijdse medewerker, samen met enkele vrijwilligers en freelance medewerkers.

Van meet af aan is in Bolivia gekozen voor het werken met lokale mensen. Teri Apaziu de Nazra†, tot voor kort voorzitster van Niño Feliz in Bolivia, was er vanaf de eerste dag bij. De groei van het project leidde tot de oprichting van de Fundación Niño Feliz die in 1996 erkend werd door de Boliviaanse overheid. De Fundación telt een 60-tal medewerkers: sociaal assistenten, psychologen, leerkrachten, keukenpersoneel enz. Momenteel leidt waarnemend voorzitster Yvette Gutierrez de dagelijkse werking in goede banen.

Beide organisaties hebben een eigen raad van bestuur, die garant staat voor de continuïteit van de werking. Pater Luc Casaert en Marie-Christine Viaene-Catala maken deel uit van beide raden van bestuur. De Belgische raad van bestuur bestaat verder uit: Anne-Caroline d’Ursel en Philippe Jeukens.

(foto: Pater Luc Casaert, stichter - Marie-Christine Viaene, voorzitster Niño Feliz België - Teri Apaziu de Nazra†, voormalig voorzitster Fundación Niño Feliz)

Niño Feliz rust op twee stevige benen
Ethisch fondsenwerven

Ethisch fondsenwerven

Niño Feliz vzw is sedert 1993 door het Ministerie van Financiën onafgebroken erkend om fiscale attesten te mogen uitreiken (laatste controle in 2019 met erkenning tot 2025). De laatste controle bevestigde dat de administratieve onkosten slechts 1,6% bedragen, wat ruim onder de wettelijk toegestane 20% is.

Om de kosten zo laag te kunnen houden, is mond-aan-mondreclame door onze peetouders, schenkers, actievoerders, vrijwilligers en sympathisanten van het grootste belang.

Daarnaast kan Niño Feliz ook rekenen op een aantal filantropen die grote projecten (zoals Casitas en Arte) mogelijk maken.

DANKUWEL AAN IEDEREEN DIE ONS PROJECT STEUNT!