Word peetouder

 • Schenk een kind een thuis

Als peetouder verander je de wereld

Als peetouder schenk je een kind kansen die het anders nooit zou krijgen, geef je een gezin en een gemeenschap het geloof dat er een betere wereld is, help je de kloof tussen arm en rijk te overbruggen, toon je dat er andere weg mogelijk is dan louter egoïsme en materialisme ... kortom: je geeft de wereld, ginds en hier, een toekomst!

€ 30 / maand

Persoonlijk peetouderschap van een kind

Dit peetouderschap omvat o.a. materiaal om goed te kunnen studeren, huiswerk- en studiebegeleiding, psychosociale begeleiding en medische steun voor een kind uit het lager of secundair onderwijs.

Lees verder...

Persoonlijk peetouderschap van een kind

€ 60 / maand

Persoonlijk peetouderschap van een student

In Bolivia is er slechts leerplicht tot 13 jaar. Hogere of universitaire studies aanvatten, is voor een kind uit een arm gezin quasi onmogelijk. Er zijn heel wat financiële en psychologische drempels te overwinnen. U kunt hierbij helpen.

Lees verder...

Persoonlijk peetouderschap van een student

€ 15 / maand

Peetouderschap Comedor Padre Lucas

Let op: dit is geen persoonlijk peetouderschap. 

De comedor (eetzaal) is het kloppende hart van Niño Feliz. Dagelijks wordt er voor de kinderen een warme maaltijd bereid. Voor de meesten is dat hun enige echte maaltijd van de dag. Bezorg een kind zijn dagelijkse warme maaltijd.

Lees verder...

Peetouderschap Comedor Padre Lucas

Aanvraag informatiepakket

Wens je nog meer informatie over een persoonlijk peetouderschap en de werking van Niño Feliz? We bezorgen je graag een informatiepakket.

 

Velden met een * zijn verplicht in te vullen voor een correcte communicatie.

Leave this empty:

  

Heb je een vraag? Bekijk onze FAQ hieronder of contacteer ons vrijblijvend.
Jouw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven aan derden zonder toestemming.

Veelgestelde vragen

Vind je het antwoord hieronder niet op je vraag? Aarzel dan niet contact op te nemen met ons. We helpen je graag verder.

 • Waarom is een persoonlijk peetouderschap zo belangrijk voor een kind?

  De persoonlijke band tussen petekind en peetouder versterkt het geloof van het kind in zichzelf en is een extra motivatie om door te zetten.

  “Ik ben u en de Stichting Niño Feliz heel dankbaar omdat ze een belangrijk deel zijn geweest van mijn groei in het leven, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Voor mij is er geen groter geschenk dan me omringd te weten door schitterende mensen die in mij geloofd hebben en die me gesteund hebben.” Rocio Ayal Antezana in een brief naar haar peetouder

  “Wat zou er van ons worden als u ons niet zou steunen? Duizendmaal dank voor de hulp die u me biedt bij mijn studies, de kunstschool, de computerlessen enz.” - Franklin Coronel in een brief naar zijn peetouder

  “Beste Peter, ik wil u vertellen dat ik goed mijn best doe op school zodat u fier op mij kunt zijn. De huistaken zijn voor mij soms te moeilijk, maar dan ga ik naar de studiebegeleiding en dan kan ik in de klas weer volgen. Ik heb uw brief en de foto’s goed ontvangen en dat doet altijd zeer veel plezier.” - Jonathan Cuellar in een brief naar zijn peetouder

 • Wat zit er in het informatiepakket?

  Het informatiepakket bevat grotendeels de informatie die u op deze website vindt, met toevoeging van de recente jaarverslagen. Het informatiepakket bevat eveneens een aanvraag- en domiciliëringsformulier voor een peetouderschap.

  Noot: er zijn enkel voor de persoonlijke peetouderschappen informatiepakketten beschikbaar.

  • Wat omvat het peterschapsdossier?

   Eenmaal u beslist hebt een persoonlijk peetouderschap op te nemen ontvangt u van ons een peterschapsdossier met onder meer:

   • Foto's van uw petekind en zijn familie
   • Identiteitsfiche met gegevens over uw petekind en zijn familie
   • Praktische informatie over de briefwisseling met uw petekind
   • Extra informatie over de werking van Niño Feliz
  • Wat houdt een persoonlijk peetouderschap concreet in?

   Een persoonlijk peetouderschap is een engagement om een kind in Santa Cruz de kans te geven aan de armoede te ontsnappen en een toekomst uit te bouwen.

   Als u een persoonlijk peetouderschap aangaat, dan verbindt Niño Feliz er zich toe om uw petekind minstens één volledig schooljaar te ondersteunen, zelfs als u dat peetouderschap vervroegd zou stoppen. Niets is immers dramatischer voor een kind dan halfweg het schooljaar te horen te krijgen dat zijn peetouder hem niet meer steunt.

   Noot: Het peetouderschap Comedor Padre Lucas is niet persoonlijk d.w.z. is niet verbonden met een specifiek kind.

   Door omstandigheden kan het voorvallen dat we een kind niet verder kunnen steunen. Bijvoorbeeld wanneer het naar een andere streek verhuist. Of als we vaststellen dat het kind en het gezin, na herhaald overleg, hun engagement ten aanzien van Niño Feliz niet nakomen. In dat geval stellen we u een ander petekind voor. Jaarlijks veranderen gemiddeld 8% van de peterschappen.

  • Kan ik mijn petekind zelf kiezen?

   U kunt een voorkeur uitspreken voor een jongen of een meisje. Voor het peetouderschap lager/secundair kunt u eveneens een leeftijdsindicatie aangeven. Dan kijken wij welk kind er op de wachtlijst staat dat bij uw verwachtingen past. U kunt de keuze ook aan ons overlaten in functie van de kinderen met de hoogste nood.

   Noot: de info hierboven geldt voor de persoonlijke peetouderschappen, een peetouderschap Comedor Padre Lucas is niet gebonden aan een specifiek kind.

  • Hoe wordt mijn petekind opgevolgd?

   Niño Feliz Bolivia engageert zich via zijn sociale dienst en studiebegeleiders om het petekind de best mogelijke omkadering te bieden. Dit engagement is er niet alleen voor het petekind zelf, het hele gezin kan op de hulp van Niño Feliz rekenen. 

  • Mag ik rechtstreeks contact hebben met mijn petekind?

   Het petekind kent de naam van zijn peetouder(s) - tenzij u dat niet wenst. We moedigen direct schriftelijk contact aan tussen peetouder en petekind. Dat werkt stimulerend voor het petekind en zijn familie. Het is echter geen verplichting.

   De voertaal in alle correspondentie is Spaans. Bent u het Spaans niet of onvoldoende machtig, dan kunt u beroep doen op onze vrijwilliger-vertalers. Bij de opstart van een peetouderschap bezorgen wij u een lijst.

   De postbedeling in Bolivia is niet evident. Brieven gaan zelfs vaak verloren nog vóór ze in Zuid-Amerika arriveren. Daarnaast is luchtpost naar Bolivia niet meer mogelijk. Daarom verzamelen wij alle brieven en sturen ze op naar Bolivia via een betrouwbare koerier. Daarnaast neemt Marie-Christine Viaene ze mee als zij naar Santa Cruz op missie gaat (meestal in april en november).

   Alle brieven zijn welkom bij Niño Feliz, Hazegrasstraat 50, B-8300 Knokke-Heist of via info@ninofeliz.be.

    Noot: de info hierboven geldt voor de persoonlijke peetouderschappen, een peetouderschap Comedor Padre Lucas is niet gebonden aan een specifiek kind.

  • Mag ik een geschenk opsturen naar mijn petekind?

   Wenst u uw petekind en zijn familie extra te steunen met een geschenkje, bv. naar aanleiding van een verjaardag, dan kan dit. U schrijft een bedrag over op rekeningnummer BE83 7374 1403 2015 van Niño Feliz met vermelding “geschenk voor ....”. Wij zorgen ervoor dat in Bolivia een geschenk wordt aangekocht in overleg met het kind en de familie. We informeren u over wat er is aangekocht.

  • Mag ik op bezoek bij mijn petekind?

   Dat mag zeker. Iedereen die dit wil, is welkom bij de Stichting in Bolivia. U ontmoet er de medewerkers die u graag uitleg geven over de aanpak van Niño Feliz - weliswaar in het Spaans! U gaat, vergezeld van de sociale dienst, ook op bezoek bij uw petekind thuis. Vaak zijn dit bijzonder emotionele momenten. Zowat 170 peetouders hebben in de voorbije 20 jaar hun petekind(eren) bezocht.

   “Bij aankomst in de lokalen van Niño Feliz werd ik enthousiast omhelsd door mijn twee petekinderen Katerina en Wendy: een uiterst emotioneel moment dat je ten volle bevestigt dat je jaarlijkse bijdrage erg zinvol is. Zo’n spontane dankbare respons had ik niet verwacht. Het is een evidente aanmoediging om Niño Feliz te blijven steunen met nieuwe petekinderen.” - Jo Steverlynck

  • Komt mijn peetouderschap in aanmerking voor een fiscaal attest?

   Zeker. U ontvangt van ons een fiscaal attest indien het totaal van uw giften 40 euro of meer bedraagt op jaarbasis. Dankzij het feit dat Niño Feliz fiscale attesten mag uitreiken, komt 45% van uw peetouderschap in mindering via uw belastingaangifte.

   • Een persoonlijk peetouderschap lager en secundair onderwijs (30 euro per maand) bedraagt na fiscale aftrek netto 16,5 euro per maand.
   • Een persoonlijk peetouderschap hoger en universitair (60 euro per maand) bedraagt na fiscale aftrek netto 33 euro per maand.
   • Een peetouderschap Comedor Padre Lucas (15 euro per maand) bedraagt na fiscale aftrek netto 8,25 euro per maand.
  Getuigenissen

  Wat anderen denken over Niño Feliz