Een legaat nalaten

  • Neem Niño Feliz op in uw testament
Niño Feliz als erfgenaam

"Er is veel welvaart in de wereld, maar het is ongelijk verdeeld."

Met een legaat aan Niño feliz kunt u wat u belangrijk vindt, na uw dood verder laten leven. De impact van een legaat op wat we voor de kinderen en de gezinnen kunnen doen, is enorm groot.

Contacteer voorzitster Marie-Christine Viaene (050 732 732 of info@ninofeliz.be) voor een vrijblijvend gesprek over wat Niño Feliz voor u kan betekenen en wat u voor Niño Feliz kunt betekenen. Uw vraag om informatie wordt met de nodige discretie behandeld.

Niño Feliz maakt ook deel uit van de nationale groepscampagne testament.be, waardoor wij iedereen die (een deel) van zijn erfenis wil nalaten aan Niño Feliz ook juridisch kunnen bijstaan. Gratis. Voor het opmaken van een testament doet u echter het best beroep op een notaris.

De meest voorkomende vormen zijn:

  • Een algemeen legaat: als u geen reservataire erfgenamen hebt, dan kunt u uw volledige vermogen schenken aan wie u wilt, dus ook aan Niño Feliz.
  • Een duolegaat: wilt u iets nalaten aan iemand die hoge erfenisrechten zal moeten betalen? Dan is het duolegaat* misschien iets voor u.
  • Een bijzonder legaat: ook als u reservataire erfgenamen hebt, kunt u een beperkt legaat aan Niño Feliz nalaten. Doe dit bij voorkeur in samenspraak met uw wettelijke erfgenamen.

* Duolegaat: dit kan interessant zijn als u als erflater iets wenst na te laten aan een iemand die hoge erfenisrechten moet betalen zoals neven, nichten of vrienden. Bij een duolegaat laat u als erflater een deel van uw bezittingen na aan Niño Feliz dat de erfenisrechten betaald en het ander deel aan de door u gekozen erfgenamen.

Update: Het zal in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 hoogstwaarschijnlijk niet meer interessant zijn om een duolegaat op te maken. In Brussel en Wallonië blijft het duolegaat wél behouden. We houden u op deze pagina op de hoogte.

Het ondernemingsnummer van Niño Feliz vzw om te vermelden in het testament: 0448.186.421