Een legaat nalaten

  • Neem Niño Feliz op in uw testament
Niño Feliz als erfgenaam

Een legaat nalaten

Een testament opmaken is een belangrijke stap in een mensenleven. Het is een periode van reflectie: terugkijken naar wat geweest is, vooruitblikken naar de toekomst. Het gaat over materiële zaken doorgeven aan de volgende generatie, maar ook de waarden die je bij leven belangrijk vindt en waarvan je hoopt dat ze na je dood verder blijven bestaan – of zullen gerealiseerd worden.

Wij geloven dat elk kind – waar ook ter wereld – eerlijke kansen moet krijgen. Niño Feliz brengt dat in de praktijk in een van de armste landen van Zuid-Amerika, Bolivia. We geven arme en kansloze kinderen een omkadering die hen fysiek, mentaal en spiritueel helpt groeien: een dagelijkse warme maaltijd, huiswerkbegeleiding, pyschosociale ondersteuning enz. Daarbij betrekken we het hele gezin. Onze unieke 360° aanpak werpt zijn vruchten af, ondertussen al meer dan 30 jaar.

Het is 1990 als missionaris ‘padre Lucas’ Casaert in België steun zoekt voor een sociaal project in zijn parochie waar hij geconfronteerd wordt met extreme armoede. Al in 1992 wordt de Belgische vzw Niño Feliz opgericht door Marie-Christine Viaene. De groei van het project leidt in 1996 tot de oprichting van de Fundación Niño Feliz die erkend wordt door de Boliviaanse overheid. Zowel in België als in Bolivia is er een actieve en dynamische raad van bestuur die garant staat voor de continuïteit van Niño Feliz.

Overweegt u om Niño Feliz in uw testament op te nemen? Wenst u meer informatie over onze werking? Over de waarden waar we voor staan?

We helpen u graag met raad en daad bij het voorbereiden van uw testament. Als lid van testament.be kunnen we u ook juridisch bijstaan. Gratis. Voor het opmaken van een testament doet u echter het best beroep op een notaris.

Voel u vrij Marie-Christine Viaene geheel vrijblijvend te contacteren op 050 372 372 of info@ninofeliz.be.

Als u Niño Feliz vzw opneemt in uw testament, is het belangrijk het ondernemingsnummer 0448.186.421 te vermelden.

Noot: het duolegaat en de verschillende erfbelasting per gewest

In elk gewest (Vlaams Gewest, Brussel Hoofstedelijk Gewest, Waals Gewest) wordt de erfbelasting anders berekend.

Vanaf 1 juli 2021 wijkt het Vlaams Gewest op twee belangrijke punten af van de andere gewesten:

  1. Als techniek is het duolegaat in Vlaanderen niet meer interessant en de facto afgeschaft - in Brussel en Wallonië bestaat het duolegaat wél nog steeds
  2. De erfbelasting voor goede doelen zoals Niño Feliz bedraagt in Vlaanderen 0% (alles wat u schenkt gaat rechtstreeks naar het goede doel) - in het Brussels Hoofstedelijk Gewest en het Waals Gewest bedraagt deze 7%.

Meer gedetailleerde informatie vindt u op notaris.be.