Nieuws

  • Het reilen en zeilen binnen Niño Feliz
Nieuw schooljaar, nieuwe El Vive

Nieuw schooljaar, nieuwe El Vive

Oud-ambassadeur Frank Van de Craen over hogere studies in Bolivia

Ik ben peetouder van een student hoger onderwijs in Bolivia, Santa Cruz, omdat ik het zo belangrijk vind dat jongeren, die niet tot de gegoede bovenlaag van de bevolking behoren en dat is de grote meerderheid in een ontwikkelingsland, ook de kans krijgen om hogere studies te doen en een bijhorend diploma te behalen. Enkel op die manier verbreedt men de intellectuele en tezelfdertijd ook de sociaaleconomische basis van een land! Hoe breder die basis, hoe sneller het land zich verder kan ontwikkelen.” – Frank Van de Craen, oud-ambassadeur van België in Bolivia

Het is mede dankzij dit soort peetouderschappen dat jongeren zoals Cristian, Marìa Laura en Alisson hun droom konden waarmaken. Bekijk hier hun videogetuigenissen.

Het schooljaar is gestart!

De basis van een succesvolle studiecarrière wordt al in de lagere school gelegd. Het zijn cruciale jaren waarin we de kinderen op diverse vlakken willen ondersteunen.

Dankzij hun peetouders beschikken de kinderen van Niño Feliz over alles wat ze nodig hebben om de lessen te volgen. We voorzien de nodige schoolboeken, gymkleding, … Daarnaast kunnen de kinderen in de stichting terecht voor huiswerkbegeleiding, een gezonde maaltijd, sociale hulp, … die totaalaanpak is broodnodig!

In het nieuwe nummer van onze nieuwsbrief El Vive vindt u nog meer info over de start van het schooljaar en onze totaalaanpak. Daarnaast leest u er ook enkele mooie getuigenissen!

Lees ¡El víve! online