Nieuws

  • Het reilen en zeilen binnen Niño Feliz
Terugblik op drie weken Santa Cruz

Terugblik op drie weken Santa Cruz

Nu ik terug in België ben, neem ik graag nog even de tijd om te vertellen over de bijzondere periode die ik in Bolivia beleefde. Niets loopt er als gepland, maar dat maakt het net boeiend. Wanneer we een video willen opnemen passeert net een traditionele stoet en als het eigenlijk tijd is voor administratie komt er een dankbare mama haar verhaal vertellen.

De dagen waren daardoor opnieuw veel te kort, maar ik kom thuis met een gevuld hart. Natuurlijk ga ik naar Bolivia om te evalueren en administratie af te handelen, maar het is door mensen te ontmoeten en families te bezoeken dat ik de echte noden leer kennen.

Bijzondere paasfeesten
Ik arriveerde tijdens de Goede Week, een periode die in Bolivia heel intens beleefd wordt. Door hun eigen moeilijke situatie voelen Bolivianen zich erg verbonden met de lijdende Christus. Op Palmzondag droeg Padre Lucas de mis voor. Iedereen zwaaide met grote palmen, heel bijzonder om te zien! Natuurlijk was er ook een mooie paasviering. 

Nieuwe Comedor Padre Lucas
We trokken naar de nieuwe Comedor Padre Lucas en ik waande me 30 jaar terug in de tijd. De ongelofelijke armoede in die regio doet denken aan de taferelen die ik in de begindagen rond de Stichting zag. Gezinnen leven in barakken, er ligt zelfs geen vloer op de grond. Tegelijk is de spontaniteit van de kinderen aandoenlijk. Ze zijn zo dankbaar voor wat ze krijgen, eten hun bord tot het laatste kruimeltje leeg en ze vullen je hart met de grootste glimlach.

Aangrijpende familiebezoeken
Vele gezinnen maken een onuitwisbare indruk. Ze leven in de moeilijkste omstandigheden maar blijven er elke dag voor gaan. De ouders werken hard en de kinderen proberen door goede schoolprestaties de armoedespiraal te doorbreken. Zelfs al wonen ze met zes in één kamertje. Hun moed is bewonderenswaardig en de dankbaarheid naar Niño Feliz is enorm. Deze familie kan dankzij een werkkapitaal bijvoorbeeld een goed draaiend eetstalletje voor hun huis uitbaten.

Evaluatie per afdeling
Ik vergaderde met alle afdelingsverantwoordelijken over het afgelopen jaar. Uiteraard is het voor mij heel interessant, maar ook voor de verantwoordelijken onderling is het goed om een globaal beeld te krijgen. De pandemie had op verschillende vlakken een grote invloed op onze families. Enkele bevindingen:

  • Huiswerkbegeleiding: Vorig jaar zijn er amper serieuze examens geweest waardoor veel kinderen quasi automatisch naar het volgende jaar zijn overgegaan. Ze hebben veel in te halen en de interesse in huiswerkbegeleiding is dus heel groot. Daarnaast hebben veel oudere leerlingen interesse in de lessen Engels.
  • Hogere studies: Veel technische studenten zijn jammer genoeg gestopt met hun opleiding. Door de pandemie zijn ze genoodzaakt om te werken.
  • Sociale dienst: De families leven op kleine oppervlaktes, de economische situatie is heel moeilijk, … Familiaal geweld en incest zijn hierdoor erg toegenomen.
  • Werkgroepen ouders: Veel ouders willen de toenemende psychologische problemen aanpakken. Momenteel hebben we 20 werkgroepen rond 10 diverse thema’s. Ik mocht volgen bij de workshop rond leerproblemen. Ik was onder de indruk van de aangepaste en dynamische aanpak van onze psychopedagoog.
  • Arte: De klassen zijn populairder dan ooit. Meer dan 200 kinderen vinden er een creatieve uitlaatklep! Tekenlessen, mandoline leren spelen, ... het talent van de kinderen is prachtig.

Premio Van der Elst & Ollevier
Om de hardwerkende studenten aan de hoge school en universiteit een extra duwtje in de rug te geven, wordt elk jaar de Premio uitgereikt. De meest reguliere en best presterende studenten worden in de bloemetjes gezet. Tijdens de uitreiking vertelden veel jongeren over hun leven en de dankbaarheid voor hun peetouder. Het was heel pakkend om hun verhalen te horen.

Ik wil de Boliviaanse equipe uit de grond van mijn hart bedanken voor de mooie tijd. Zonder hun engagement was Niño Feliz nooit geworden wat het vandaag is. Ook u wil ik bedanken. Om mijn verhalen te lezen, om aan de kinderen te denken en om Niño Feliz te steunen.

Marie-Christine Viaene
Voorzitster Niño Feliz Belgium