Nieuws

  • Het reilen en zeilen binnen Niño Feliz
¡El víve!: naar school in Bolivia

¡El víve!: naar school in Bolivia

School en vorming zijn uiterst belangrijk om Boliviaanse kinderen een betere toekomst te geven. Dankzij een diploma kunnen ze stap voor stap uit de armoede geraken. Jammer genoeg zijn er nog heel wat obstakels zoals kinderarbeid, geen geld voor schoolboeken, … Jouw steun kan kinderen helpen om deze moeilijkheden te overwinnen. 

Fernanda studeerde met onderscheiding af in bedrijfsadministratie

"Dankzij mijn peetouder kreeg ik elk jaar schoolspullen, boeken en een uniform. Ik voelde me bevoorrecht om deze zaken te krijgen. Veel kinderen worden immers van school gehaald omdat hun ouders geen schoolmateriaal kunnen betalen. Ik weet niet waar ik vandaag zou staan zonder deze hulp. Daarom geloof ik dat onderwijs het belangrijkste middel is om van deze wereld een betere plek te maken.”

Een schoolcarrière lang aan hun zijde

Dankzij de steun van peetouders en donateurs kunnen we kinderen van kleins af begeleiden. In het Montessori-klasje stimuleren we spelenderwijs de mentale ontwikkeling van kleuters. Kinderen uit de lagere en middelbare school krijgen ondersteuning in de huiswerkklas en van het team studiebegeleiding. Ook wie doorstroomt naar het hoger onderwijs kan blijven rekenen op de coaches van Niño Feliz.

Meer weten over de schoolsituatie in Bolivia? In ¡El víve! gaan we er dieper op in.

Lees ¡El víve! online