Nieuws

  • Het reilen en zeilen binnen Niño Feliz
Wijziging aan het duolegaat in Vlaanderen

Wijziging aan het duolegaat in Vlaanderen

Op vrijdag 18 september heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het voorontwerp-decreet dat de Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt. Het ziet er naar uit dat in Vlaanderen het duolegaat zoals het nu bestaat, afgeschaft wordt per 1 juli 2021 en vanaf dan zijn rechtsgeldigheid zal verliezen.

Ter compensatie zal de Vlaamse Regering het tarief voor schenkingen aan goede doelen naar 0% brengen. Dit zou het geval zijn voor goede doelen zoals Niño Feliz, die erkend zijn voor het uitreiken van fiscale attesten.

Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet moet wel nog het advies worden ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. Dit wijzigingsdecreet zal enkel van toepassing zijn in Vlaanderen. Voor Brussel en Wallonië blijft de regelgeving ongewijzigd.

We houden u in ieder geval op de hoogte van de evoluties. Als lid van testament.be kunnen wij u eveneens (gratis) juridisch adviseren.