Nieuws

  • Het reilen en zeilen binnen Niño Feliz
Hoe kan je digitaal les volgen zonder internet of computer?

Hoe kan je digitaal les volgen zonder internet of computer?

Het Boliviaanse schooljaar start in februari. Kinderen zijn dan blij om hun vriendjes terug te zien, in de stichting heerst een gezellige drukte, … maar dit jaar gaat het er jammer genoeg helemaal anders aan toe.

De minister van onderwijs heeft (gedeeltelijk) afstandsonderwijs afgekondigd. Het merendeel van de scholen in Santa Cruz heeft een groot aantal leerlingen, ze werken volledig vanop afstand. Kleinere scholen verdelen de studenten in twee groepen die afwisselend naar school komen.

In een land als Bolivia is afstandsonderwijs verre van evident. Veel gezinnen hebben een erg slechte of helemaal geen internetverbinding. Daarom voorziet de overheid een aantal steunmaatregelen. Zo wordt er o.a. een virtueel educatief platform gelanceerd met gratis internet en mag geen enkele school de studenten vragen om boeken aan te kopen.

Helaas volstaan deze maatregelen niet voor de gezinnen van Niño Feliz, want naast een internetverbinding heb je ook een computer of tablet nodig - en eigenlijk ook een printer, maar dat is voor onze gezinnen helemaal onbereikbaar.

Kinderen kansen bieden

Omdat onze kinderen min of meer op dezelfde manier les zouden kunnen volgen zoals hun klasgenootjes, heeft Niño Feliz tablets aangekocht voor zij die niet over een pc of tablet beschikken. Die tablet vervangt eenmalig hun jaarlijkse pakket schoolmateriaal. Het zorgt ervoor dat de kinderen deel blijven uitmaken van de klasgroep en zo min mogelijk achterstand oplopen. Het geeft hen een faire kans op een diploma.

Met 240 euro schenkt u een kind een tablet om de lessen virtueel te kunnen volgen.
Doneer online